China's Refractories

《中国耐火材料》英文版

Editorial Board

The sixth editorial committee of China’s refractories (in alphabetical order of name)
Advisory Members:
Akira Yamaguchi
Andreas Buhr
Charles E. Semler
Chen Zhaoyou
Christopher PARR
Christos G. Aneziris
Dana Goski
Harald Harmuth
Jiang Dongliang
Kiyoshi Sugita
Li Nan
Liu Baikuan
Michel Rigaud
Stefan Borgas
Sun Jialin
Victor Carlos Pandolfelli
Wang Shouye
Yang Bin
Zhang Guodong

Chairperson: 
Li Hongxia

Vice Chairmen:
Li Yawei
Li Yong
Wang Zhanmin
Xiao Guoqing
Yu Jingkun
Zhang Guojun

Committee Members:
Angelika Priese
Bj?rn Myhre
Chai Junlan
Christian Majcenovic
Christoph Wohrmeyer
Gong Jianghong
Guo Zongqi
Hartung Ernst-Georg
Huang Zhaohui
Jiang Mingxue
Jin Shengli
Li Tingshou
Liao Guihua
Liu Kaiqi
Olaf Krause
Peng Xigao
Philip Walls
Richard White
Shen Zhijian
Tu Junbo
Valeriy V. Martynenko
Wang Gang
Wang Jiezeng
Wang Linjun
Wang Zhoufu
Wei Yaowu
Xu Guotao
Ye Fangbao
Ye Guotian
Zhang Haijun
Zhang Mei
Zhang Shaowei
Zhao Hailei
Zhao Shixian
Zhou Ningsheng

Editor-in-chief: 

Wang Zhanmin


Vice Editor-In-Chief: 
Zhang Xiaohui


Editors: 

Yu Lingyan
Wang Jing
Wang Yanni
2021-05-10 Visited: 2227

Journal News More